WERKGEVER

Een werkgever streeft naar een goede, gezonde en optimale sfeer en werkefficiëntie binnen het bedrijf. Dat schept een fijn en doeltreffend werkklimaat. Een klimaat waarbinnen mensen zich prettig voelen en goed kunnen en willen presteren. Persoonlijke balans is daarin heel belangrijk. Balans in regelruimte en werkdruk, balans tussen werk en privé en balans tussen ontwikkeling en routine.

Werken aan draagkracht vanuit goed werkgeverschap

Balans voor een werknemer scheelt merkbaar in individueel verzuim. Langdurige uitval kan zo worden voorkomen. Als je als bedrijf waarde hecht aan het streven naar een optimale en gezonde werkbelastbaarheid van je werknemers, dan biedt Inkadanz een totaal en innovatief herstelprogramma en een coachingstraject.  Overzichtelijk in tijd en kosten en uiterst effectief.

Een optimaal werkvermogen scheelt merkbaar in individueel verzuim. Langdurige uitval kan zo worden voorkomen. Wanneer je als bedrijf waarde hecht aan het streven naar een optimale en gezonde werkbelastbaarheid van je werknemers, dan biedt Inkadanz een totaal en innovatief herstelprogramma.  Overzichtelijk in tijd en kosten en (duurzaam) effectief.

Door vroegtijdige interventie verzuim voorkomen

Als werkgever ben je bekend met het ziekteverzuimpercentage onder je werknemers. Verandertrajecten, piekperiodes in werk, fusies, personeelsveranderingen of verhuizingen kunnen allemaal bijdragen tot onrust of de werkdruk verhogen. Iedereen gaat hier weer anders mee om. Om uitval van je werknemer voor te zijn is het belangrijk deze signalen vroegtijdig op te pakken en actie te ondernemen ter voorkoming van (langdurig of frequent) verzuim. Elke dag minder verzuim levert je gemiddeld 250-400 euro op.

Hoe kun je als werkgever het beste uit je werknemer halen

Uit onderzoek blijkt dat de belastbaarheid van je werknemer een voorspellende waarde is voor het wel of niet ontwikkelen van verzuim. Een gezond leefpatroon, voldoende ervaren regelmogelijkheden en adequate communicatieve interactie zijn aspecten waar een werkgever aan kan bijdragen.

Fitness op de zaak, stoelmassages, een bedrijfsfietsplan, een fitbit in het kerstpakket of gezamenlijk trainen voor een sportevenement zijn mooie initiatieven. Ze dragen allemaal bij aan goed werkgeverschap en aan fitte en gemotiveerde werknemers. Wat hierbij kan ontbreken is de totaalaanpak. Geen symptoombestrijding maar een integrale benadering met proactieve inzet van de werknemer. Inkadanz biedt deze totaalaanpak en onderscheidt zich door wetenschap, innovatie en vakmanschap te combineren.

Inkadanz helpt werkgever en werknemer

Ter voorkoming of bij aanpak van burn-out of andere energetische klachten kunnen wij, zonder lange wachtlijsten, direct met het herstelprogramma starten. Zowel werkgever als werknemer committeren zich aan het programma. Voor de werkgever betekent dat een investering in tijd en geld. Voor de werknemer een investering in tijd, commitment en inspanning.