COACHING BIJ EN NA VERZUIM

Werkgever of Arboarts komen met de coach onderling tot afstemming van het beoogde doel. Daarna volgt er een oriënterend ‘klikgesprek’ met de werknemer. Tijdens dit eerste gesprek worden de knelpunten en mogelijkheden in kaart gebracht. De bevindingen uit dit gesprek worden teruggekoppeld aan de werknemer middels gesprek en rapportage. Na goedkeuring van de rapportage door de werknemer ontvangt de werkgever de AVG-proof versie. Bij akkoord start de coaching.

Gemiddeld zijn 5-7 gesprekken, met een interval van een aantal weken tussen de gesprekken, voldoende. Bij een afwijkend beloop zal tijdig aan de opdrachtgever en werknemer teruggekoppeld worden. Aanvullende coaching of verwijzing naar derden kan geïndiceerd blijken.

Onze coachingstrajecten zijn altijd maatwerk en zullen dus aansluiten op de persoonlijke behoeften.