INTERMEDIAIR

Hoe krijg je iemand die uit het arbeidsproces is geraakt weer snel en duurzaam terug aan het werk? Daar komt heel wat bij kijken. En niet alleen door te trainen met zuurstof. Dat snappen wij ook. Re-integratie is een proces waar een integrale aanpak voor nodig is.

Voor wie is deze training geschikt?

Ons trainingsprogramma levert een positieve bijdrage aan het voorkomen of verkorten van verzuim. Mensen die uit het arbeidsproces zijn geraakt, vanwege burn-out of andere energetische klachten, hebben baat bij ons herstelprogramma. InKadanz heeft geen wachtlijsten, heeft een overzichtelijke duur van 9 weken en biedt flexibele tijden.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Zowel werkgever als werknemer committeren zich aan het trainingsprogramma. De werkgever omdat hij vanuit de WVP verantwoordelijk is gesteld voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. Het is hem of haar eraan gelegen om een werknemer weer snel, duurzaam en volwaardig terug op de werkvloer te krijgen.

Wederzijdse verantwoordelijkheid

Tegelijkertijd geldt dat de werknemer verplicht is om constructief mee te werken aan zijn of haar inzetbaarheid. Beide partijen tekenen daarom een intentie overeenkomst. De werkgever (of het UWV) wordt geadviseerd arbeidstijd beschikbaar te stellen voor de trainingen. Wij raden aan hier een 50/50 verdeelsleutel in te hanteren tussen werkgever/UWV en werknemer.