Gabriëlle Rovers

Gabriëlle heeft ruime werkervaring in de revalidatie en re-integratie sector. Onder andere als fysiotherapeut in de longrevalidatie, hartrevalidatie en sportrevalidatie. Inmiddels is ze al 10 jaar als fysiotherapeut en re-integratiebegeleider bij Heliomare Arbeidsintegratie werkzaam. Daar screent en begeleidt ze werknemers die uit het arbeidsproces zijn geraakt. In haar functie als re-integratiebegeleider is Gabriële de intermediair en adviseur tussen werkgever, werknemer en (bedrijfs)arts.

Naast plezier voor haar werk maakt sporten een belangrijk onderdeel uit van haar leven. Als renster was zij verbonden aan het wielerteam van Leontien van Moorsel en reed zij internationaal. Op de mountainbike reed zij EgmondPierEgmond en hier stond ze tweemaal op het hoogste schavot. De fiets is verruild voor de hardloopschoen en daarnaast haalt zij ontspanning uit het paardrijden en buiten zijn.

Gabriëlle heeft vanuit haar professionele en sportieve leven ervaren hoe belangrijk het is balans te vinden tussen rust en inspanning.  Haar kennis en ervaring draagt ze graag uit. Ze spreekt op symposia voor artsen over burn-out en publiceert in het vakblad Fysiopraxis over de rol van arbeidsfysiotherapeut binnen een re-integratiecentrum.

De reguliere inzichten gecombineerd met de vernieuwende ‘out of the box’ werk- en denkwijze van Stans van der Poel hebben samen met Gabriëlles eigen visie en ervaring geleid tot de oprichting van InKadanz.

“Ik ben Inkadanz gestart vanuit de overtuiging dat onze aanpak mensen sneller en gerichter ‘in hun Kadanz’ brengt. Door tijdig en adequaat te interveniëren kun je voorkomen dat mensen lang thuis komen te zitten. Het teruggeven van regie, ze zelfredzaam te maken en te empoweren maakt dat zij zichzelf maar ook hun (werk)omgeving positief beïnvloeden en daar haal ik mijn voldoening uit ”