Trainen met zuurstof

Het trainen met toevoeging van extra zuurstof wordt normaliter door mensen bij progressieve longaandoeningen toegepast. Bij Inkadanz bestaat de mogelijkheid om te trainen met lucht waar extra zuurstof in zit. Tijdens de lichamelijke cardiotraining wordt extra zuurstof toegediend. Dit is ook bekend onder de term EWOT (excercise with oxygen training). De winst zit erin dat je een inspanning langer volhoudt, en meer vermogen kunt leveren. Kortom: je neemt snel in prestatie, en daarmee vitaliteit toe.

Bij InKadanZ bestaat de mogelijkheid om te trainen met lucht waar extra zuurstof in zit. Je bent via een slangetje en een headset aangesloten op een apparaat waarbij gedurende inspanning gezuiverde en geconcentreerde zuurstof wordt ingeademd. Zodra de zuurstof in je bloed wordt opgenomen, gaat je lichaam efficiënter functioneren. Het effect voor jou is een vergroting van je herstelvermogen en een snellere conditieverbetering. De training met zuurstof kan langer worden volgehouden omdat je later verzuurd wat het trainingseffect verder vergroot. Daarnaast stimuleert de extra zuurstof de verbranding van onderhuidse vetten.

De vicieuze cirkel wordt doorbroken en de weg naar herstel is ingezet.

Meer zuurstofinname verhoogt de draagkracht en doet meer voor je lijf; het draagt bij aan een daling van ontstekingsprocessen

Onderzoek wijst uit dat extra zuurstofinname tijdens het sporten sneller tot het vergroten van de belastbaarheid leidt. Je kunt effectiever trainen en meer resultaat behalen in kortere tijd.

Zuurstof heeft een ontstekingsremmend effect

Een ander voordeel is het ontsteking remmende effect. Lichaamscellen hebben zuurstof nodig om te kunnen herstellen. Dit is bij wondgenezing al langer bekend. Virussen, bacteriën en schimmels gedijen juist goed in een zuurstofarme (anaerobe) omgeving.

De groei van deze micro-organismen wordt in belangrijke mate geremd door EWOT. Veel chronische klachten reageren goed op EWOT; zo krijgen ontstekingen minder kans.

Zuurstoftherapie na behandeling van kanker (tumoren) wordt in enkele academische ziekenhuizen toegepast in een hyperbare cabine. Dit is een kostbare en tijdrovende, maar effectieve therapie. Door EWOT kan dit sneller, goedkoper, dichterbij. Daarnaast neemt je uithoudingsvermogen toe doordat je een inspanning levert tijdens de zuurstoftoediening. Een win-win situatie.

Trainen met extra zuurstof biedt veel voordelen

De belangrijkste zijn

  • Toename van conditie
  • Afname van vermoeidheid
  • Sneller herstel van lichaamscellen
  • Remt virussen, schimmels en bacteriën
  • Snel ervaren verhoging van vitaliteit